OVK LOOPBANE

Lees meer oor Junior Human Resources Officer

Junior Human Resources Officer

Provinsie : Oos-Kaap
Stad/Dorp : Port Elizabeth
Kontrak : Permanente
Sektor : Human Resources
Sluitingsdatum : Woensdag, 06 Julie 2022

Kern doel van die pos: Voorsien generiese Menslike Hulpbrondienste aan besigheid. Minimum Vereistes: Graad 12, met ‘n...

Kern doel van die pos:

Voorsien generiese Menslike Hulpbrondienste aan besigheid.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12, met ‘n toepaslike tersiêre kwalifikasie in Menslike Hulpbronne Bestuur /Bedyfsielkunde;
 • 2 jaar toepaslike generiese menslike hulpbronne ondervinding in ‘n vakbond georiënteerde omgewing;
 • Omvattende kennis van Suid Afrikaanse Arbeids Wetgewing;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels (IsiXhosa sal ook voordelig wees);
 • Goeie kennis van werwing en keuring; prestasiebestuur, organisasie ontwikkeling, arbeidsverhoudinge en posevaluering;
 • Moet onder druk kan funksioneer;
 • Die vermoë om goeie interpersoonlike verhoudinge te kan handhaaf;
 • Innoverende denker;
 • Probleemoplossingsvaardighede;
 • Besluitingsnemingsvaardighede.

Verantwoordelikhede:

 • Generiese dienslewering aan toegewese streke;
 • Implementering en adviesdienste rakende prestasiebestuur;
 • Arbeidsadviesdienslewering;
 • Implementering van organisasieontwikkelingsprojekte;
 • Koӧrdineer en adviseer rakende werwing, keuring en plasing;
 • Koӧrdineer personeeladministrasie;
 • Adviseur rakende beroepsgesondheid -en veiligheid;
 • Professionele ontwikkeling.


Main purpose of the position:

Provide generalist human resources services to the business.

Minimum Requirements:        

 • Grade 12, with a relevant tertiary qualification in Human Resource Management / Industrial Psychology;
 • 2 years experience as an HR generalist in a unionised environment;
 • Sound knowledge of all SA Labour Legislation;
 • Valid drivers license.

Skills:

 • Computer literate (MS Office);
 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English (IsiXhosa will be beneficial);
 • Good knowledge of recruitment, performance management, organisational development, Human Resources Analytics, Employee relations & IR issues and job analysis;
 • Must be able to thrive under pressure;
 • The ability to maintain good interpersonal relationships;
 • Innovative thinker;
 • Good problem solving skills;
 • Good decision making skills.

Responsibilities:

 • Generic delivery of human resources related services;
 • Implementation and advice on Performance Management;
 • Provision of sound industrial relations advice;
 • Implementation of organisational development projects;
 • Coordination and advice in terms of recruitment;
 • Coordination of personnel administration;
 • Provide advice in terms of occupational health and safety;
 • Professional development.

Nuuste nuus en gebeure/Latest news and events


Nuuste nuus en gebeure/Latest news and events

Lees Meer

Anderkant die reënboog: Daar is talle oplossings


Anderkant die reënboog: Daar is talle oplossings

Lees Meer

Pannar se koring kraai koning


Pannar se koring kraai koning

Lees Meer

Talle Vrystaatse grondverkope bo 300 ha


Talle Vrystaatse grondverkope bo 300 ha

Lees Meer

Boerderyskuld klim tot R160 miljard


Boerderyskuld klim tot R160 miljard

Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer