KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

Graan

Lees Meer oor PRODUKTE EN DIENSTE
Graan

Graan

Voeg waarde tot jou oes.


OVK Graan bied ‘n omvattende diens aan die graanprodusent wat effektiewe graanhantering insluit asook oor die kundigheid beskik om konstruktiewe ondersteuning te bied met graanbemarking om waarde toe te voeg.

Dienste by die silo’s sluit in:

-  Berging van graan;
-  Droging van nat graan;
-  Sif en skoonmaak van graan ten opsigte van giftige sade en gebrekkige pitte;
-  Uitsak van graan;

OVK Graan bedryf die volgende 19 graanhanteringsfasiliteite:

-  Clocolan
-  Cradock
-  Ficksburg
-  Fouriesburg
-  Elliot
-  Havengabrug
-  Marseilles
-  Modderpoort
-  Morgenzon
-  Mortimer
-  Oranjeriver
-  Prieska
-  Rietriver
-  Sparta
-  Swemkuil
-  Thaba Nchu
-  Tweespruit
-  Westminster
-  Zastron


Graanverkryging

Graanverkrygingskantore is in Bloemfontein, Ladybrand, Hopetown en Elliot en ’n volledige diens word aan produsente gebied met ‘n bemarkingstrategie volgens die produsent se behoeftes. Langtermyn besigheidsverhoudinge wat baseer word op vertroue en goeie diens aan produsente, is ons doelwit ten einde volhoubaarheid te verseker.


LAAI AF:

Besigtig / laai die Silodienste Tariewe af:

Silotariewe SONNEBLOM, SOJABONE, MIELIES, SPRINGMIELIES, SORGHUM - OVK_2021.pdf

Silotariewe KORING - OVK_2021.pdf


Besigtig / laai die Omsendskrywe (koring 2021/2022):


OVK - Westelike Bedieningsgebied - Koring 2021 - 2022.pdf

OVK - Oos Vrystaat Bedieningsbegied - Koring 2021 - 2022.pdf


Besigtig / laai die somergraan oesreëlings:


Omsendskrywe - Graanprodusente 2021.pdf


Besigtig / laai die Inligtingsdokument SOJABOONLEWERINGS af:

 Inligtingsdokument SOJABOON LEWERINGS - OVK_2021.pdf