Graan

Lees Meer oor PRODUKTE EN DIENSTE
Graan

Graan

Vergemaklik jou oes.

OVK Graan bied ’n omvattende diens aan die graan produsent wat alles insluit met die hantering van graan en beskik ook oor die kundigheid om effektiewe ondersteuning te bied met graan bemarking en kundige advies om waarde toe te voeg.

Dienste by die silo’s sluit in:
- Berging van graan;
- Droging van nat graan;
- Sif en skoonmaak van graan ten opsigte van giftige sade en gebrekkige pitte;
- Uitsak van graan;
- Voldoening aan voedsel-veiligheidstandaarde.

OVK Graan bedryf die volgende 18 graanhanteringsfasiliteite:
Clocolan, Cradock, Ficksburg, Fouriesburg, Elliot, Havengabrug, Marseilles, Modderpoort, Morgenzon, Mortimer, Oranjeriver, Prieska, Rietriver, Swemkuil, Thaba Nchu, Tweespruit, Westminster, Zastron

Graanverkryging
Graanverkrygingskantore is in Bloemfontein, Ladybrand, Hopetown en Elliot en ’n volledige diens word aan produsente gebied met ‘n bemarkingstrategie volgens die produsent se behoeftes. Langtermyn besigheidsverhoudinge wat baseer word op vertroue en goeie diens aan produsente, is ons doelwit ten einde volhoubaarheid te verseker.