Kliëntefinansiering

Lees Meer oor PRODUKTE EN DIENSTE
Kliëntefinansiering

Kliëntefinansiering

Jou besigheidsvennoot

OVK Kliëntefinansiering stel kredietfasiliteite aan produsente beskikbaar om suksesvol die siklusse van landbou te oorkom en die produsent by te staan in tye van strategiese groei en modernisering van bates. Enige Suid-Afrikaanse burger kan by OVK aansoek doen om finansiering en alle aansoeke word op meriete hanteer.

Verskeie finansieringsprodukte is beskikbaar:

-  Maandrekeninge;
-  Produksierekeninge (somer / winter / 3 / 6 / 9 of 12 maande);
-  Huurkooprekeninge (nuwe of tweedehandse voertuie, trekkers en implemente);
-  Termynlenings (vee, kalk, algemene omheiningsmateriaal, presisie boerdery, sekuriteitstoerusting en -omheining);
-  Voorskotte op vesellewerings;
-  Oorbruggingsfasiliteite op grond van meriete is beskikbaar;
-  Beleggingsrekening (lening F): ‘n fasiliteit waar ‘n OVK aandeelhouer geld by OVK kan belê en rente verdien teen prima minus 2,5%.


VOORDELE

Rentekoerse

-  Mededingend;
-  Gedifferensieerde koers aan vlak van sekuriteit gekoppel tot so laag as prima minus 0.5%;
-  Enkelvoudig bereken: maandeliks saamgestel;
-  Maandrekenings is rentevry indien vereffen voor die einde van die maand wat volg op die maand van aankope.

Fooie

-  Geen aanvangsfooi;
-  Geen maandelikse administrasiefooie;
-  Geen onbenutte fasiliteitsfooie.BESTUUR

-
Bestuurder
Ladybrand
082 049 9634
@ovk.co.za
Ronnie Botes
Administrasie
Ladybrand
051 923 4589
ronnieb@ovk.co.za
KREDIETBESTUURDERSPieter Lambrechts
Port Elizabeth &
Nasionaal: Vesel
082 854 9112
 pieterl@ovk.co.za
Aubrey Marais
Bloemfontein
079 513 7656
aubreym@ovk.co.za
Cassie Aspelling
Burgersdorp
082 759 4103
cassiea@ovk.co.za
Olga Vermaas
Cradock
082 923 5998
olgav@ovk.co.za
Jacques Booyse
Ficksburg
082 417 6192
jacquesb@ovk.co.za
Danie de Bruin
Hopetown & Rietrivier
082 468 3616
daniedb@ovk.co.za
Hanru Coetzee
Hopetown & Rietrivier
082 805 3252
 hanruc@ovk.co.za
Regina Nyamane
Ladybrand: Nie-Landbou
051 923 4783
kfinadmin@ovk.co.zaJulius Ball
Ladybrand
082 923 5997
juliusb@ovk.co.za
Gerda Potgieter
Bethlehem
063 792 5694
gerdap@ovk.co.
Bertus Vorster
Nasionaal: Lewendehawe
071 356 8989
 bertusv@ovk.co.za