KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

Kliëntefinansiering

Lees Meer oor PRODUKTE EN DIENSTE
Kliëntefinansiering

Kliëntefinansiering

Jou besigheidsvennoot

OVK Kliëntefinansiering stel kredietfasiliteite aan produsente beskikbaar om suksesvol die siklusse van landbou te oorkom en die produsent by te staan in tye van strategiese groei en modernisering van bates. Enige Suid-Afrikaanse burger kan by OVK aansoek doen om finansiering en alle aansoeke word op meriete hanteer.

Verskeie finansieringsprodukte is beskikbaar:
- Maandrekeninge;
- Produksierekeninge (somer / winter / 3 / 6 / 9 of 12 maande);
- Huurkooprekeninge (nuwe of tweedehandse voertuie, trekkers en implemente);
- Termynlenings (vee, kalk, algemene omheiningsmateriaal, presisie boerdery, sekuriteitstoerusting en -omheining);
- Voorskotte op vesellewerings;
- Oorbruggingsfasiliteite op grond van meriete is beskikbaar;
- Beleggingsrekening (lening F): ‘n fasiliteit waar ‘n OVK aandeelhouer geld by OVK kan belê en rente verdien teen prima minus 2,5%.


Voordele

Rentekoerse:
- Mededingend;
- Gedifferensieerde koers aan vlak van sekuriteit gekoppel tot so laag as prima minus 0.5%;
- Enkelvoudig bereken;
- Maandrekenings is rentevry indien vereffen voor die einde van die maand wat volg op die maand van aankope.

Fooie:
- Geen aanvangsfooi;
- Geen maandelikse administrasiefooie;
- Geen onbenutte fasiliteitsfooie.