Kliëntefinansiering

Lees Meer oor PRODUKTE EN DIENSTE
Kliëntefinansiering

Kliëntefinansiering

Jou besigheidsvennoot

OVK Kliëntefinansiering stel kredietfasiliteite aan produsente beskikbaar om suksesvol die siklusse van landbou te oorkom en die produsent by te staan in tye van strategiese groei en modernisering van bates. Enige Suid-Afrikaanse burger kan by OVK aansoek doen om finansiering en alle aansoeke word op meriete hanteer.

Verskeie finansieringsprodukte is beskikbaar:

-  Maandrekeninge;
-  Produksierekeninge (somer / winter / 3 / 6 / 9 of 12 maande);
-  Huurkooprekeninge (nuwe of tweedehandse voertuie, trekkers en implemente);
-  Termynlenings (vee, kalk, algemene omheiningsmateriaal, presisie boerdery, sekuriteitstoerusting en -omheining);
-  Voorskotte op vesellewerings;
-  Oorbruggingsfasiliteite op grond van meriete is beskikbaar;
-  Beleggingsrekening (lening F): ‘n fasiliteit waar ‘n OVK aandeelhouer geld by OVK kan belê en rente verdien teen prima minus 2,5%.


VOORDELE

Rentekoerse

-  Mededingend;
-  Gedifferensieerde koers aan vlak van sekuriteit gekoppel tot so laag as prima minus 0.5%;
-  Enkelvoudig bereken: maandeliks saamgestel;
-  Maandrekenings is rentevry indien vereffen voor die einde van die maand wat volg op die maand van aankope.

Fooie

-  Geen aanvangsfooi;
-  Geen maandelikse administrasiefooie;
-  Geen onbenutte fasiliteitsfooie.BESTUUR
Herman Steyn
Bestuurder
Ladybrand
083 257 5445
[email protected]
Ronnie Botes
Administrasie
Ladybrand
051 923 4589
[email protected]
KREDIETBESTUURDERSCandice Arnoldes
Port Elizabeth &
Nasionaal: Vesel
082 854 9112
[email protected]
Aubrey Marais
Bloemfontein
079 513 7656
[email protected]
Cassie Aspelling
Burgersdorp
082 759 4103
[email protected]
Olga Vermaas
Cradock
082 923 5998
[email protected]
Jacques Booyse
Ficksburg
082 417 6192
[email protected]
Danie de Bruin
Hopetown & Rietrivier
082 468 3616
[email protected]
Hanru Coetzee
Humansdorp
082 805 3252
 [email protected]
Regina Nyamane
Ladybrand: Nie-Landbou
051 923 4783
[email protected]Julius Ball
Ladybrand
082 923 5997
[email protected]
Gerda Potgieter
Bethlehem
063 792 5694
[email protected].
Bertus Vorster
Nasionaal: Lewendehawe
071 356 8989
 [email protected]