KENNISGEWINGS

  OVK Toppresteerders video beskikbaar, kliek hier          Omsendskrywe aan Graanprodusente oor Somergewasse inname - kliek hier        

OVK DIREKTEURE

LEES MEER OOR ONS DIREKTEURE
Mnr Gilly Scheepers
Mnr Gilly Scheepers

Voorsitter van Direksie, Lid van Dagbestuur

Wyk 1 - Fouriesburg, Frankfort, Paul Roux & Steynsrus

Mnr Joël le Roux
Mnr Joël le Roux

Vise-Voorsitter van Direksie, Lid van Dagbestuur

Wyk 13 - Douglas, Hopetown, Jacobsdal, Rietrivier, Oranjerivier Silo & Prieska

Mnr Stéfan Oberholzer
Mnr Stéfan Oberholzer

Besturende Direkteur

Mnr Jacques Moll
Mnr Jacques Moll

Direkteur - Lid van Dagbestuur

Wyk 2 - Arlington, Ficksburg, Rosendal,Senekal & Ventersburg


Mnr Chris Bender
Mnr Chris Bender

Direkteur, Lid van Dagbestuur, Lid van die Oudit en Risikokomitee, Lid van die Sosiale en Etiese Komitee

Wyk 3 - Clocolan & Marquard


Mnr Frans Nel
Mnr Frans Nel

Direkteur 

Wyk 4 - Bloemfontein, Excelsior, Tweespruit, Thaba'Nchu, Verkeerdevlei, Westminster & Winburg


Mnr Quentin de Bruyn
Mnr Quentin de Bruyn

Direkteur

Wyk 5 - Hobhouse, Ladybrand, Marseilles & Modderpoort


Mnr Hansie Swanepoel
Mnr Hansie Swanepoel

Direkteur

Wyk 6 - Bethulie, Boesmanskop, Dewetsdorp, Edenburg, Fauresmith, Reddersburg, Rouxville, Smithfield, Trompsburg, Van Stadensrus, Wepener & Zastron


Mnr Mike Dobrowsky
Mnr Mike Dobrowsky

Direkteur, Lid van Oudit- en Risikokomitee, Lid van Sosiale en Etiesekomitee

Wyk 7 - Aliwal North, Barkly-Oos, Burgersdorp, Dordrecht, Elliot, Indwe, Jamestown, Lady Grey, Maclear, Molteno, Queenstown, Rhodes, Ugie


Mnr Franz Terblanche
Mnr Franz Terblanche

Direkteur, Lid van die Oudit en Risikokomitee, Lid van die Sosiale en Etiese Komitee

Wyk 11 - Britstown, Hopetown- Suid, Prieska, Strydenburg


Mnr Freddie van Zyl
Mnr Freddie van Zyl

Direkteur, 

Wyk 8 - Colesberg, Cradock, Graaff-Reinet, Hofmeyer, Middelburg, Mortimer, Noupoort, Steynsburg, Venterstad & Willowmore


Mnr Jacques du Plessis
Mnr Jacques du Plessis

Direkteur, Lid van die Oudit en Risikokomitee, Lid van die Sosiale en Etiese Komitee

Wyk 12 - Koffiefontein, Luckhoff, Orania, Petrusville, De Aar & Vanderkloof

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2019
OVK Nuus Junie 2019
Adverteer Hier Lees Meer