OVK DIREKTEURE

LEES MEER OOR ONS DIREKTEURE
Chris Bender
Chris Bender

Voorsitter van Direksie,
Lid van Dagbestuur

Wyk 3

Clocolan, Excelsior, Marquard, Verkeerdevlei & Winburg

Franz Terblanche
Franz Terblanche

Vise-Voorsitter van Direksie
Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 11
Britstown, Hopetown-Suid, Prieska & Strydenburg

Hansie Swanepoel
Hansie Swanepoel

Direkteur

Wyk 6
Bethulie, Boesmanskop, Dewetsdorp, Edenburg, Fauresmith, Reddersburg, Rouxville, Smithfield, Trompsburg, Van Stadensrus, Wepener & Zastron

Claude Cloete
Claude Cloete

Direkteur,
Lid van Oudit- en Risikokomitee,
Lid van Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 7
Aliwal-Noord, Barkly-Oos, Burgersdorp, Dordrecht, Elliot, Indwe, Jamestown, Lady Grey, Maclear, Molteno, Queenstown, Rhodes & Ugie


Stéfan Oberholzer
Stéfan Oberholzer

OVK Besturende Direkteur


Jacques Moll
Jacques Moll

Lid van Dagbestuur,
Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 2
Ficksburg, Rosendal, Senekal, Ventersburg & Wesselsbron


Freddie van Zyl
Freddie van Zyl

Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 8
Colesberg, Cradock, Graaff-Reinet, Hofmeyer, Middelburg, Mortimer, Noupoort, Somerset-Oos, Steynsburg, Tarkastad, Venterstad & Willowmore


Johan Scheepers
Johan Scheepers

Direkteur

Wyk 1
Arlington, Bethlehem, Fouriesburg, Paul Roux & Steynsrus


Okkie Vermeulen
Okkie Vermeulen

Direkteur,

Wyk 13

Douglas, Hopetown-Noord, Jacobsdal & Rietrivier


Wynand du Toit
Wynand du Toit

Direkteur

Wyk 9
Beaufort-Wes, Bredasdorp, Caledon, Calvinia, Hopefield, Laingsburg, Malmesbury, Moreesburg, Mosselbaai, Oudtshoorn, Piketberg, Porterville, Riversdal, Riviersonderend, Springbok, Sutherland, Swellendam & Worcester


Quentin de Bruyn
Quentin de Bruyn

Lid van Dagbestuur,
Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 5

Bloemfontein, Brandfort, Hobhouse, Ladybrand, Marseilles, Modderpoort, Thaba Nchu, Tweespruit & Westminister


Fanie Botha
Fanie Botha

Direkteur

Wyk 12
Koffiefontein, Luckhoff, Orania, Petrusville, De Aar & Vanderkloof

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer