OVK DIREKTEURE

LEES MEER OOR ONS DIREKTEURE
Chris Bender
Chris Bender

Voorsitter van Direksie,
Lid van Dagbestuur

Wyk 3

Clocolan, Excelsior, Marquard, Verkeerdevlei & Winburg

Franz Terblanche
Franz Terblanche

Vise-Voorsitter van Direksie
Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 11
Britstown, Hopetown-Suid, Prieska & Strydenburg

Freddie van Zyl
Freddie van Zyl

Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 8
Colesberg, Cradock, Graaff-Reinet, Hofmeyer, Middelburg, Mortimer, Noupoort, Somerset-Oos, Steynsburg, Tarkastad, Venterstad & Willowmore

Johan Scheepers
Johan Scheepers

Direkteur

Wyk 1
Arlington, Bethlehem, Fouriesburg, Paul Roux & Steynsrus


Hansie Swanepoel
Hansie Swanepoel

Direkteur

Wyk 6
Bethulie, Boesmanskop, Dewetsdorp, Edenburg, Fauresmith, Reddersburg, Rouxville, Smithfield, Trompsburg, Van Stadensrus, Wepener & Zastron


Jannie van Zyl
Jannie van Zyl

Direkteur

Wyk 7
Aliwal-Noord, Barkly-Oos, Burgersdorp, Dordrecht, Elliot, Indwe, Jamestown, Lady Grey, Maclear, Molteno, Queenstown, Rhodes & Ugie


Okkie Vermeulen
Okkie Vermeulen

Direkteur,

Wyk 13

Douglas, Hopetown-Noord, Jacobsdal & Rietrivier


Ikus le Roux
Ikus le Roux

Direkteur

Wyk 4

Bloemhof, Bothaville, Brandfort, Bultfontein, Henneman, Hertzogville, Hoopstad, Kroonstad, Theunissen, Ventersburg, Virginia, Welkom &  Wesselsbron


Stéfan Oberholzer
Stéfan Oberholzer

OVK Besturende Direkteur


Wynand du Toit
Wynand du Toit

Direkteur

Wyk 9
Beaufort-Wes, Bredasdorp, Caledon, Calvinia, Hopefield, Laingsburg, Malmesbury, Moreesburg, Mosselbaai, Oudtshoorn, Piketberg, Porterville, Riversdal, Riviersonderend, Springbok, Sutherland, Swellendam & Worcester


Quentin de Bruyn
Quentin de Bruyn

Lid van Dagbestuur,
Lid van die Oudit- en Risikokomitee,
Lid van die Sosiale- en Etiesekomitee

Wyk 5

Bloemfontein, Brandfort, Hobhouse, Ladybrand, Marseilles, Modderpoort, Thaba Nchu, Tweespruit & Westminister


Fanie Botha
Fanie Botha

Direkteur

Wyk 12
Koffiefontein, Luckhoff, Orania, Petrusville, De Aar & Vanderkloof

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Maart  2024
OVK Nuus Maart 2024
Adverteer Hier Lees Meer