KENNISGEWINGS

  Alle betekeninge van regskennisgewings word slegs op die volgende e-pos adresse as korrekte betekeninge aanvaar: ericav@ovk.co.za en dirkdp@ovk.co.za        

OVK BESTUURSKOMITEE

LEES MEER OOR ONS BESTUURSKOMITEE
Mev Mariëtte Claasen
Mev Mariëtte Claasen

Bestuurder: Menslike Hulpbronne

Telefoon: 051 923 4799

Selfoon: 066 476 6848

E-pos: mariettec@ovk.co.za

Mnr Louis Fourie
Mnr Louis Fourie

Bestuurder: Handel Meganisasie en Brandstof: Wesstreek

 Verantwoordelik vir: Britstown, Edenburg, Fauresmith, Hopetown, Koffiefontein, Oranjerivier, Petrusville, Prieska, Reddersburg, Rietrivier, Strydenburg & Trompsburg

Telefoon: 053 203 9200

Selfoon:  082 823 0223

E-Pos: louisf@ovk.co.za

Streek: Wes

Stad/Dorp: Hopetown

Mnr Frans Hugo
Mnr Frans Hugo

Bestuurder: Vesel & Lewende Hawe

Suid- en Wes Kaap

Selfoon: 082 854 9468

E-Pos : fdhugo@cmw.co.za 


Mnr Armandt Horne
Mnr Armandt Horne

Bestuurder: Handel , Meganisasie en Brandstof : Suidelike Streek

Verantwoordelik vir: Colesberg, Cradock, Graaff- Reinett, Hofmeyr, Middelburg, Mortimer, Port Elizabeth, Queenstown, Somerset-Oos, Steynsburg & Willowmore


Telefoon: 048 881 3484

Selfoon: 083 281 1133

E-Pos: armandth@ovk.co.za

Streek: Suid

Stad/Dorp: CradockMe Hester Maree
Me Hester Maree

Bestuurder: Finansies


Telefoon: 051 923 1733

E-Pos: hesterm@ovk.co.za
Mnr Tinus Olivier
Mnr Tinus Olivier

Bestuurder: Versekering en Eiendomme

Telephone: 051 923 4591

Selfoon:  072 128 9994

E-pos: tinuso@ovk.co.za


Mnr Heinrich Roos
Mnr Heinrich Roos

Bestuurder: Meulens

Telefoon: 051 923 4500

Selfoon: 083 878 3160

E-Pos: heinrichr@ovk.co.zaMnr Heinrich Victor
Mnr Heinrich Victor

Operasionele Bestuurder: Vesel Port Elizabeth

Telefoon: 041 406 7500

Selfoon: 066 222 8002

E-pos: heinrichv@ovk.co.za


Mnr Henk van der Westhuizen
Mnr Henk van der Westhuizen

Bedryfsbestuurder: Graan


Telefoon: 051 051-0111592

Selfoon: 084 951 1881

E-Pos: henkvdw@ovk.co.za


Mnr Tink Strydom
Mnr Tink Strydom

Bestuurder: Lewende Hawe Suid

Telefoon: 041 368 8719

Selfoon: 082 555 1199

E-Pos: tinks@ovk.co.za


Mnr Izak Marais
Mnr Izak Marais

Bestuurder : Handel Sentraal

Verantwoordelik vir : Aliwal-Noord/North, Barkly-Oos/ East, Bethulie, Boesmanskop, Burgersdorp, Dewetsdorp, Dordrecht, Elliot, Jamestown, Lady Grey, Molteno, Rouxville, Smithfield, Wepener & Zastron


Telefoon: 051 653 1855

Selfoon: 082 377 2814

E-Pos: izakm@ovk.co.za

Streek: Sentraal

Stad/Dorp: BurgersdorpMnr Hannes Michau
Mnr Hannes Michau

Bestuurder: Aankope & Krediteure


Telefoon: 051 923 4570

Selfoon: 082 826 1600

E-Pos: hannesm@ovk.co.za

Streek: OVK bedieningsgebied

Stad/Dorp: LadybrandMnr Johan Scholtz
Mnr Johan Scholtz

Bestuurder: Lewendehawe en Vesel : Noord

Telefoon: 051 9234500

Selfoon: 083 452 9557

E-Pos: johans@ovk.co.za

Mnr Pierre van der Vyver
Mnr Pierre van der Vyver

CMW Bestuurder: Mohair

Telefoon: 041 583 1941

Selfoon: 082 854 9120

E-Pos: pvdvyver@cmw.co.za


Mnr Dennis van Vreden
Mnr Dennis van Vreden

Bestuurder: Menslike Hulpbronne en Opleiding


Telefoon: 051 923 4580

Selfoon: 082 823 0221

E-Pos: dennisvv@ovk.co.za


Mnr Floris Walters
Mnr Floris Walters

Bestuurder: OVK Lewende Hawe en Gariep


Telefoon: 053 203 9271

Selfoon: 082 319 9685

E-Pos: florisw@ovk.co.za


Mnr Johan Greyling
Mnr Johan Greyling
Bestuurder: Handel, Meganisasie en Brandstof: Noord

Verantwoordelik vir: Arlington, Brandfort, Clocolan, Excelsior, Ficksburg, Fouriesburg, Hobhouse, Ladybrand, Paul Roux, Rosendal, Senekal, Steynrus,Tweespruit, Ventersburg, Verkeerdevlei & Winburg

Telefoon:  051 933 7662
Selfoon: 082 823 0204
E-Pos: johang@ovk.co.za

Mnr Jan Kruger
Mnr Jan Kruger

Bestuurder: Graan

Telefoon: 051 011 1592

Selfoon: 082 444 2899

Epos:  jank@ovk.co.za


Mnr Rudolph Laubscher
Mnr Rudolph Laubscher

Bestuurder: Interne Oudit & Inligtingstegnologie


Telefoon: 051 923 4537

Selfoon: 082 785 9094

E-Pos: rudolphl@ovk.co.za


Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Desember 2018
OVK Nuus Desember 2018
Adverteer Hier Lees Meer