Logistiek

Lees Meer oor PRODUKTE EN DIENSTE
Logistiek

Logistiek

Vinniger, beter en betroubaar.

OVK Logistiek het ten doel om produkte vinniger en teen ’n beter tarief by bestemmings te lewer. Dit verseker ’n meer koste-doeltreffende diens aan OVK en sy kliënte.

’n Uitgebreide sub-kontrakteursvloot kan bykans enige losmaat- en/of gesakte produk van die meeste groot leweransiers af tot by die kliënt vervoer. Die diens sluit die oplaai op die plaas, asook aflewering in.  Die groot verskeidenheid voertuie, asook die groot netwerk, verseker dat die beste tariewe beding kan word. Ook lei die produk-spesifieke benadering daartoe dat vervoerkoste tot die minimum beperk word.

Alle ad hoc-besigheid word hanteer – van plaaslike verspreiding tot nasionale langpadvervoer. Sodoende word ’n volhoubare kompeterende voorsprong verkry. Op hierdie wyse oorbrug OVK Logistiek die uitdagings waarmee  produsente  gekonfronteer word wat betref die vervoer van produkte of insette.

E-POS:
ovklogistiek@ovk.co.za