Lewende Hawe

Lees Meer oor PRODUKTE EN DIENSTE
Lewende Hawe

Lewende Hawe

jou betroubare agent

OVK Lewende Hawe is bekend vir hulle professionele aanbiedings van veilings vir stoetvee, landboumasjienerie en staakboerdery veilings, asook produksie-, slagvee-, wild- en internetveilings. Veilings word landswyd aangebied en gerugsteun deur ‘n span kundige afslaers en administratiewe personeel. Volledige deskundige advies word ook aangebied en die nasionale voetspoor verseker dat uit-die-hand transaksies suksesvol en teen kompeterende pryse afgehandel word.

Gariep Abattoir met sy aanleg in Strydenburg in die Noord-Kaap, lewer ‘n verskeidenheid dienste wat geskoei is op integriteit en gehalte. Die abattoir hanteer groot- sowel as kleinhandelverkope en word jaarliks FSA-geoudit met ‘n huidige A-gradering. Die slagkapasiteit wissel rondom 1300 skaap, 100 bees, 150 volstruis of 750 kleinwild per dag. Gereelde inspeksies deur onafhanklike inspekteurs wat deel vorm van IMQAS, word uitgevoer alvorens goedkeuring vir menslike gebruik toegestaan word.


BESTUUR

Johan Scholtz
Nasionale Bestuurder
083 452 9557
johans@ovk.co.za
Hennie Vry
Streekbestuurder
Suid- en Wes-Kaap
082 490 4252
henniev@ovk.co.za
Kenny Moolman
Streekbestuurder
Aliwal-Noord
082 928 6743
kmoolman@ovk.co.za
Pierre-Martin Lombard
Streekbestuurder
Cradock
079 284 8992
pierreml@ovk.co.za
PM Swart
Bestuurder: Noordelike Streek
083 948 3345
pmswart10@gmail.com
Herman Loubcher
Bestuurder: Wes Streek
083 288 8887
hermanl@ovk.co.zaAFSLAERS & BEMARKERS

PW Fourie
Bemarker
Maclear, Ugie, Elliot & Dordrecht
072 311 6968
pwfourie@ovk.co.za
Cornell Duminy
Bemarker & Jnr Afslaer
Standerton
082 461 3105
duminycornell@gmail.com
Frans Duminy
Bemarker
Standerton
082 336 5497
duminycornell@gmail.com
Frikkie Tauber
Bemarker
Barkly-Oos
082 926 3826
frikkiet@ovk.co.za
Gouwsie Swanepoel
Bemarker
Amersfoort
082 786 7914
drienieswanepoel1234@gmail.com
Heinrich Ferreira
Bemarker
Burgersdorp
082 784 7714
heinrich903@gmail.com
Jannie van Straaten
Bemarker
Burgersdorp
082 576 0024
jannievs@ovk.co.za
Pieter Cloete
Bemarker
Clocolan
082 445 1501
pieterc@ovk.co.za

Pieter Marais
Bemarker
Hofmeyr
066 479 6962
pietermrs@gmail.com
Samuel Pieterse
Bemarker
Burgersdorp
082 572 7520
samuelp@ovk.co.za
Dokumente