SYBOKHAARMARKVERSLAG/MOHAIR MARKET REPORT S04 - 2024

SYBOKHAARMARKVERSLAG/MOHAIR MARKET REPORT S04 - 2024

geplaas op 07:23 (GMT+2) Wo., 17 Apr. 2024

Die vierde veiling van die Somer Sybokhaar seisoen!

MARKANALISE

Die vierde veiling van die somerseisoen 2024 het op die 15de en die 16de April in Port Elizabeth plaas gevind. OVK het 64 106 kg aangebied waarvan 99.3% verkoop is. Goeie kwaliteit individuele skeersels was aangebied. RMS gesertifiseerde bokhaar het goeie kompetisie uitgelok tussen kopershuise. Die nasionale mark aanwyser het met 1% gedaal om te sluit op R401.17/kg. OVK se markaanwyser het gesluit op R403.11/kg, wat hoër is as die nasionale markaanwyser. Kleinbokkie haar, jongbokhaar en sterk grootbokhaar was onveranderd. Fyn grootbokhaar daal met 1%.

Die hoogste Bin prys op OVK en openbare veiling:

OVK het weereens goed presteer met die hoogste bin prys op veiling wat verkoop het vir R797/kg vir ‘n baal BSFFK van 23.9 mikron. Die produsente in hierdie lot was: ELRU Farming (PTY) LTD, AG Louw, MS Shires en Rensie van Rensburg Familie Trust. Die koper was Stucken & Co.

Die hoogste Produsente baal op die OVK veiling:

OVK produsente lotte het goed presteer met die beste prys van R800/kg vir ‘n baal BSFFK van 22.8 mikron. Die produsent vir hierdie baal is Die Evert Familie Trust van Rietbron. Die koper was Stucken & Co.

OVK is trots op ons produsente en waardeer hul lojale ondersteuning.

MARKVOORUITSIGTE

Die vyfde veiling van die 2024 somer seisoen vind plaas op die 30ste April 2024. Pryse behoort teen huidige vlakke te verhandel. So berig Gerrit van Heerden, Bokhaar Bestuurder. Kontak hom by 082 854 8604.

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings.  Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 35 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

 

MARKET ANALYSIS

The fourth auction of the summer season 2024 took place on the 15th and 16th of April in Port Elizabeth. OVK offered 64 106 kg, of which 99.3% was sold. Good quality individual clips were offered. RMS certified mohair sparked good competition among buyers. The national market indicator decreased by 1% to close at R401.17/kg. OVK's market indicator closed at R403.11/kg, which is higher than the national market indicator. Kid mohair, young goat mohair, and strong adult mohair remained unchanged. Fine adult mohair decreased by 1%.

The highest Bin price at OVK and public auction:

OVK once again performed well with the highest Bin price at auction, selling for R797/kg for a bale of BSFFK of 23.9 microns. The producers in this lot were ELRU Farming (PTY) LTD, AG Louw, MS Shires, and Rensie van Rensburg Family Trust. The buyer was Stucken & Co.

The highest Producer bale at the OVK auction:

OVK producer lots performed well, achieving the best price of R800/kg for a bale of BSFFK of 22.8 microns. The producer for this bale is Die Evert Familie Trust from Rietbron. The buyer was Stucken & Co. OVK is proud of all our producers and appreciates their loyal support.

MARKET OUTLOOK

The fifth auction of the 2024 summer season will take place on the 30th of April 2024. Prices are expected to trade at current levels. This is reported by Gerrit van Heerden, Mohair Manager. Contact him at 082 854 8604.

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 35 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende