KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

OVK AANLYN VEILINGS

BIE AANLYN HIER

Potberg Dohnes Produksieveiling

Datum:  20 Januarie 2022

Tyd:  12:00

Venue:  Skougronde, Swellendam

Kontak:  Stephan van der Westhuizen 0828548916

Aanbod:  70 Rams

Aanlyn:  Swiftvee https://auctions.swiftvee.com/#!/

Begin: 20 Jan. 2022 12:00
Kliek hier vir katalogus

HET U N LIDNOMMER?
U moet oor ‘n Lidnommer beskik om te registreër vir hierdie veiling.

BESKOU
ALLES
|
0-0