NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
SYBOKHAARMARKVERSLAG/MOHAIR MARKET REPORT W16 - 2023

SYBOKHAARMARKVERSLAG/MOHAIR MARKET REPORT W16 - 2023

geplaas op Di., 05 Des. 2023

Die laaste veiling van die 2023 Winterseisoen!!!

MARKANALISE

Die laaste veiling van die 2023 winterseisoen het op 5 Desember in Port Elizabeth plaasgevind, met 129 307kg op aanbod, waarvan 94% verkoop is. Die aanbod het uit gemengde kwaliteit sybokhaar bestaan met goeie individuele skeersels waarvan 73% RMS gesertifiseer was. Die kopershuise het aktief gekompeteer vir die sterker segment van die mark. Die gemiddelde markaanwyser is onveranderd in vergelyking met die vorige veiling om te sluit op R330.28/kg. Die gemiddelde markaanwyser vir die hele winter seisoen is R324.51/kg, 5.64% minder as die 2022 winter seisoen. Kleinbokkie en Jongbokhaar daal met 1%. Fyn grootbokhaar was onveranderd en sterk grootbokhaar styg met 2%. OVK bins het goed presteer met die hoogste bin prys van R660.10/kg vir ‘n baal BSFFK van 24.9 mikron. Die produsente in die lot was: Ansius Joubert Familie Trust, IP du Toit, OD Hugo, C.Wilken, A.Jordaan, RA&BP Geard, PJH Boerdery (PTY) LTD en RJ Gillmer en Seun Boerdery (PTY) LTD. Die koper was Samil Trading (PTY) LTD. PS Danckwerts ‘n OVK produsent behaal R635/kg vir ‘n baal CFFK van 24 mikron en die koper was Seal and Connacher. OVK is trots op ons produsente en waardeer hul lojale ondersteuning.

MARKVOORUITSIGTE

Die eerste veiling van die 2024 Somerseisoen vind plaas op 13 Februarie 2024. Daar word met positiewe afwagting na die somerseisoen uitgesien. So berig Gerrit van Heerden, Sybokhaar bestuurder. 082 854 8604

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings.  Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 32 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

 

MARKET ANALYSIS

The last auction of the 2023 winter season took place on December 5th in Port Elizabeth, with 129 307kg on offer, of which 94% was sold. The offering consisted of mixed-quality mohair, including good individual clips, 73% of which were RMS certified. Buyer houses actively competed for the stronger segment of the market. The average market indicator remained unchanged compared to the previous auction, closing at R330.28/kg. The average market indicator for the entire winter season was R324.51/kg, 5.64% lower than the 2022 winter season. Kid and Young Goat Mohair decreased by 1%. Fine adult mohair remained unchanged, while strong adult mohair increased by 2%. OVK bins performed well, achieving the highest bin price of R660.10/kg for a bale BSFFK of 24.9 microns. The producers in the lot were: Ansius Joubert Family Trust, IP du Toit, OD Hugo, C.Wilken, A.Jordaan, RA&BP Geard, PJH Boerdery (PTY) LTD, and RJ Gillmer en Seun Boerdery (PTY) LTD. The buyer was Samil Trading (PTY) LTD. PS Danckwerts, an OVK producer, achieved R635/kg for a bale CFFK of 24 microns, and the buyer was Seal and Connacher. OVK is proud of our producers and appreciates their loyal support.

MARKET OUTLOOK

The first auction of the 2024 Summer Season will take place on February 13, 2024. There is positive anticipation for the summer season. So, reports Gerrit van Heerden, Mohair Manager. 082 854 8604.

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 32 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Maart  2024
OVK Nuus Maart 2024
Adverteer Hier Lees Meer