NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
SYBOKHAARMARKVERSLAG/MOHAIR MARKET REPORT W15 - 2021

SYBOKHAARMARKVERSLAG/MOHAIR MARKET REPORT W15 - 2021

geplaas op Wo., 24 Nov. 2021

Baie goeie tweedelaaste Sybokhaar veiling van die Winterseisoen gehad in Port Elizabeth!

MARKANALISE

Die sesde en voorlaaste sybokhaarveiling van die 2021 Winterseisoen het vandag op die 23ste November plaasgevind. 62% van die bokhaar wat aangebied was is RMS sertifiseerd. Dit het goeie kompetisie tussen kopershuise teweeg gebring. Die Rand was swakker teenoor die Dollar in vergelyking met die vorige veiling. Die Nasionale Markaanwyser het met 6% gestyg teenoor die vorige veiling en het op R394.88/kg gesluit. Kleinbokkiehaar het met 1% gedaal en gesluit op R629.17/kg. Jongbokhaar styg met 4% en sluit op R478.01/kg. Fyngrootbokhaar het grootste styging getoon met 7% en gesluit op R381.06/kg. Sterkgrootbokhaar was 2% hoër en het gesluit op R312.72/kg. OVK bins het weereens uitstekend verkoop! Met die hoogste bin prys van R658.10/kg. Dit was ook die hoogste bin prys vir die totale veiling vir die dag en Stuken CO was die koper.

MARKVOORUITSIGTE

Die laaste veiling van die Winterseisoen 2021 vind plaas op die 7de Desember 2021 te Port Elizabeth. Daar word voorspel dat pryse op dieselfde vlakke sal verhandel. So berig deur Gerrit van Heerden, OVK Sybokhaarbestuurder. 0828548604

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings.  Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

MARKET ANALYSIS

The sixth and second last mohair auction of the 2021 Winter Season took place today on the 23rd of November. 62% of the mohair offered was RMS certified. This created good competition between buyers. The Rand was weaker against the Dollar compared to the previous auction. The National Market Indicator increased by 6% compared to the previous auction and closed at R394.88/kg. Kid mohair decreased by 1% and closed at R629.17/kg. Young goat mohair increases by 4% and closed at R478.01/kg. Fine adult mohair showed the largest increase with 7% and closed at R381.06/kg. Strong adult mohair was 2% higher and closed at R312.72/kg. OVK bins once again sold excellently! With the highest bin price of R658.10/kg. It was also the highest bin price for the entire auction for the day and Stuken CO was the buyer.

MARKET OUTLOOK

The last auction of the Winter Season 2021 will take place on the 7th of December 2021 in Port Elizabeth. It is predicted that prices will trade at the same levels. So reported by Gerrit van Heerden, OVK Mohair Manager. 0828548604

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer