NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
SYBOKHAARMARKVERSLAG/MOHAIR MARKET REPORT W13 - 2021

SYBOKHAARMARKVERSLAG/MOHAIR MARKET REPORT W13 - 2021

geplaas op Ma., 25 Okt. 2021

OVK het weereens 'n goeie Sybokhaar veiling gehad!!

MARKANALISE

Die 4de sybokhaarveiling van die 2021 winter seisoen het vandag 19 Oktober 2021 plaasgevind in Port-Elizabeth. Van die bokhaar aangebied op veiling was 64% RMS-gesertifiseerd. Sterker rand het verdere druk op pryse geplaas. Kleinbokkiehaar daal 6% met markaanwyser van R638.23/kg en 94% is verkoop. Jongbokhaar toon ook 6% daling met markaanwyser wat op R450.52/kg sluit met 99% verkoop. Fyngrootbokhaar het met 9% gedaal en markaanwyser sluit op R364.67/kg waarvan 91% verkoop is. Sterkgrootbokhaar het 7% daling getoon en markaanwyser sluit op R307.68/kg met 90% verkoop. Die veilings markaanwyser het 6% gedaal en sluit op R373.22/kg. OVK veilings gemiddeld was R442.46/kg wat slegs n daling van 2.3% vanaf vorige veiling was.  Hoogste bin prys was R700.10/kg. Hoogste volledige skeersel gemiddelde was R537.37/kg vir PF de Klerk van Murraysburg. OVK is trots op sy kliënte en waardeer hulle ondersteuning en  vertroue.


MARKVOORUITSIGTE

Die 5de veiling van die Winterseisoen 2021 vind plaas op die 9de November 2021 te Port-Elizabeth, pryse kan steeds onder druk wees op sekere tipes bokhaar. So berig deur Gerrit van Heerden, OVK Sybokhaarbestuurder. 0828548604


OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings.  Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

MARKET ANALYSIS

The 4th mohair auction of the 2021 winter season took place today, 19 October 2021 in Port Elizabeth. Of the mohair offered at auction, 64% was RMS certified. Stronger rand put further pressure on prices. Kid mohair decreased 6% with market indicator of R638.23 / kg and 94% was sold. Younggoat mohair also shows a 6% decrease with market indicator closing at R450.52 / kg with 99% sales. Fine adult mohair decreased by 9% and market indicator closed at R364.67 / kg of which 91% was sold. Strong Adult mohair showed a 7% decline and market indicator closed at R307.68 / kg with 90% sales. The auction market indicator decreased 6% to close at R373.22 / kg. OVK auction averaged R442.46 / kg which was only a decrease of 2.3% from previous auction. Highest bin price was R700.10 / kg. Highest complete clip average was R537.37 / kg for PF de Klerk from Murraysburg. OVK is proud of its customers and appreciates their support and trust.

MARKET OUTLOOK

The 5th auction of the Winter Season 2021 will take place on the 9th November 2021 in Port Elizabeth, prices may still be under pressure on certain types of mohair. So reported by Gerrit van Heerden, OVK Mohair Manager. 0828548604

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer