NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CB08_2021

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CB08_2021

geplaas op Wo., 06 Okt. 2021

Cape Wools Merino aanwyser daal met 2.5% en 94.4% van die aanbieding is verkoop / Cape Wools Merino indicator decreases by 2.5% and 94.4% of the offering was sold

MARKANALISE

Die 8ste wolveiling van die 2021/2022 seisoen, het op 6 Oktober plaasgevind. Die Cape Wools Merino aanwyser het met 2.5% gedaal teenoor die vorige veiling en teen 'n skoonprys van R163.40/kg gesluit. Die Australiese EMI het egter stabiel gebly teenoor die vorige veiling. Die Rand het, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling, 0.7% swakker verhandel teen die VSA Doller en het 0.3% versterk teen die Euro. Die grootste daling van 4.5% op hierdie veiling, was in die 21.5 en 22.0 mikron segment. Dit was ook die groot rede vir die verlaging in die mark. Fyner wol het steeds bo die gemiddeld verhandel. G. Modiano SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, Lempriere SA en Tianyu SA . Daar is in totaal 7 522 bale aangebied, waarvan 94.4% verkoop is.

Op die OVK veiling is 2 396 bale aangebied waarvan 86.9% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R242.50/kg, is behaal vir ‘n 1 baal lot BFH van 16.1 mikron, uit die skeersel van Omega Farming, uit die Burgersdorp distrik. Die koper was G. Modiano SA. Baie geluk met hierdie prestasie!

VOORUITSIGTE

Nie-gesertifiseerde wol het onder druk verkeer en dit  gaan moontlik in die kort tot medium termyn die tendens blyk te wees. Wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is 4.7% laer, vergeleke die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen. Een van die redes vir die laer ontvangstes, kan steeds die gevolg wees van die erge koue wat die afgelope weke ondervind is in groot produksiegebiede en skeertye dus aangepas moes word.

Volhoubaar gesertifiseerde (RWS), goeie kwaliteit Merinowol, het weereens goeie aandag geniet op die veiling en gesorg vir gesonde kompetisie tussen kopers. Ons nooi weereens produsente uit om te skakel met OVK, om u by te staan in die RWS sertifiseringsproses, want naspeurbaarheid is 'n tendens van die toekoms wat gekom het om te bly. Die volgende veiling is dan geskeduleer vir 13 Oktober 2021.

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

MARKET ANALYSES

The 8th wool auction of the 2021/2022 season, took place on 6 October. The Cape Wools Merino indicator traded 2.5% lower, compared to the previous sale and closed at a clean price of R163.40/kg. The Australian EMI stayed stable though, compared to the previous sale. The Rand traded 0.7% lower against the US Dollar and gained 0.3% to the Euro, compared to the previous auction. The largest decrease on this auction, of 4.5%, was in the 21.5 and 22.0 micron segment. That was also the main reason for the drop in the market this week. Fine wool still traded above the average. G. Modiano SA was the major buyer on this auction, followed by Standard Wool SA, Lempriere SA and Tianyu SA. A total of 7 522 bales were on offer, of which 94.4% was sold.

On the OVK auction 2 396 bales were offered, of which 86.9% was sold. The highest price on the OVK auction, of R242.50/kg, was achieved for a 1 bale lot BFH of 16.1 microns, from the clip of Omega Farming, from the Burgersdorp district. The buyer was G. Modiano SA. Congratulations on this achievement! 

FORECAST

Non-certified wool was under pressure and it will possibly continue to be the tendency in the short to medium term. The receival of wool in the brokers’ stores this week is 4.7% lower, compared to the same time of the previous season. One of the main reasons for the low receivals, could still be due to the recent extremely cold conditions that was experienced in large production areas, which forced farmers to reschedule shearing times.

Sustainable certified (RWS), good quality Merino wool, again enjoyed good attention on the auction and saw healthy competition amongst buyers. We again invite farmers to contact OVK for assistance in the RWS certification process, because traceability is a future tendency, that came to stay. The next auction is scheduled for 13 October 2021.

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer