NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CA29_2020

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CA29_2020

geplaas op Wo., 21 Apr. 2021

Cape Wools Merino aanwyser styg met 0.9% en 92.7% van die aanbieding is verkoop / Cape Wools Merino indicator increases by 0.9% and 92.7% of the offering was sold

MARKANALISE

Die 29ste wolveiling van die 2020/21 seisoen, het op 21 April plaasgevind. Die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.9% gestyg teenoor die vorige veiling en teen 'n skoonprys van R156.96/kg gesluit. Die Australiese EMI het met 1.6% versterk teenoor die vorige veiling. Die Rand het, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling, 1.6% sterker verhandel teen die VSA Doller en het ook 1.0% versterk teen die Euro. Die grootste styging van 2.7%, was in die 18 mikron segment. Standard Wool SA  het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur G. Modiano SA, Lempriere SA en Stucken & Co. Daar is in totaal 7 665 bale aangebied, waarvan 92.7% verkoop is.

Op die OVK veiling is 1 618 bale aangebied waarvan 92.3% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R177.00/kg, is behaal vir ‘n 2 baal lot CL van 17.1 mikron, uit die skeersel van HJ de W Smith, Brandfort.  Die koper was Standard Wool SA . Baie geluk met hierdie prestasie!

VOORUITSIGTE

Die versterking in die week se mark kan toegeskryf word aan die versterking in die Australiese wolmark, maar is laer as verwag, as gevolg van die Rand wat steeds versterk teenoor die vernaamste geldeenhede.  Wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is 3.4% laer vergeleke die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen.

Volhoubaar gesertifiseerde (RWS), goeie kwaliteit Merinowol, het weereens goeie aandag geniet op die veiling en gesorg vir gesonde kompetisie tussen kopers. Sertifisering is 'n neiging wat gekom het om te bly en produsente kan gerus kennis neem daarvan. Skakel gerus met OVK om u by te staan in die sertifiseringsproses. Produsente moet kennis neem dat die laaste wolinweegdatum van die seisoen op 12 Mei sal wees. Dit is vir katalogus CA34. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 28 April 2021, waar sowat 9 508 bale aangebied sal word.

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

MARKET ANALYSES

The 29th wool auction of the 2020/21 season, took place on 28 April. The Cape Wools Merino indicator traded 0.9%, compared to the previous sale and closed at a clean price of R156.96/kg. The Australian EMI increased by 1.6%, compared to the previous sale. The Rand traded 1.6% stronger against the US Dollar and also strengthened by 1.0% to the Euro, compared to the previous auction. The largest increase this week of 2.7% was in the 18 micron segment. Standard Wool SA was the major buyer on this auction, followed by G. Modiano SA, Lempriere SA en Stucken & Co. A total of 7 665 bales were on offer, of which 92.7% was sold.

On the OVK auction 1 618 bales were offered, of which 92.3% was sold. The highest price on the OVK auction, of R177.00/kg, was achieved for a 2 bale lot CL of 17.1 microns, from the clip of HJ de W Smith from Brandfort. The buyer was Standard Wool SA. Congratulations on this achievement! 

FORECAST

The increase in this week's auction can be attributed to the strengthening of the Australian wool market, but it is lower than expected because of the Rand's consistent stronger movement against the most important currencies.  The receival of wool in the brokers’ stores this week is 3.4% lower, compared to the same time of the previous season.

Sustainable certified (RWS) good quality Merino wool, again enjoyed good attention on the auction and saw healthy competition amongst buyers. Certification is a tendency that came to stay and producers must take note of this trend. We invite farmers to contact OVK for assistance in the certification process.  Producers must take note that the last wool weigh-in date for this season, will be on 12 May. That is for catalogue CA34. The next wool auction is scheduled for 28 April 2021; where about 9 508 bales will be on offer.

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer