NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S2104_2021

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S2104_2021

geplaas op Di., 13 Apr. 2021

Kleinbokkiehaar styg met 3.1% / Kid mohair increased by 3.1%

MARKANALISE

Die vierde Sybokhaarveiling van die 2021 Somer seisoen het goed verloop met goeie mededinging tussen al die kopershuise. Weens die groot volume haar wat aangebied is, is die veiling oor twee dae gehou.

Kleinbokkiehaar styg met 3.1% met `n markaanwyser van R680.15/kg en 98.7% is verkoop; jongbokhaar was in kopersguns en is 1.8 % laer met `n markaanwyser van R422.89/kg en `n verkoopspersentasie van 96 %. Grootbokhaar daal met 8.7 % met `n markaanwyser van R280.37/kg en 88.8 % is verkoop. Dit het die totale verkope op 91.5 % te staan gebring met`n markaanwyser van R387.54/kg wat 3.4% laer is.

Die OVK beste prys van die dag het gegaan aan Die Jay Oelofse Familie Trust van Jansenville teen R885.10/kg vir ‘n baaltjie Somer Kleinbokkiehaar! Hierdie baal super styl haar het 23.4 mikron getoets met ‘n skoonopbrengs van 93.2%. Stucken was die koper.

MARKVOORUITSIGTE

Die vooruitsig vir die komende seisoen is dat die saadpryse steeds onder druk sal wees en dat jong bokhaar en fyner tipes (alle fyn tipes) goeie aandag sal geniet, en dat pryse op huidige vlakke sywaarts behoort te verhandel. Die vyfde veiling van die 2021-somer seisoen word op 11 Mei 2021 in Port Elizabeth gehou. So berig Etienne Bezuidenhout, OVK Sybokhaarbestuurder.

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings.  Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

MARKET ANALYSIS

The fourth Mohair auction of the 2021 Summer Season went well with good competition among all the buyers. Due to the large amount of hair offered, the auction was held over two days.

Kid mohair increased by 3.1% with a market indicator of R680,15 / kg and 98.7% was sold; young goat mohair was in buyer's favor and was 1.8% lower with a market indicator of R422.89 / kg and a sales percentage of 96%. Adult mohair decreased by 8.7% with a market indicator of R280,37 / kg and 88.8% was sold. This brought the total sales to 91.5% with a market indicator of R387.54 / kg, which is 3.4% lower.

The best prize of the day at OVK went to The Jay Oelofse Family Trust of Jansenville for R885,10 / kg for a bale of Summer Mohair! This bale of superstyle hair tested 23.4 microns with a clean yield of 93.2%. Stucken was the buyer.

MARKET OUTLOOK

The outlook for the coming season is that seed-price prices will continue to be under pressure and that young goat hair and finer types (all fine types) will receive good attention, and that prices at current levels should trade sideways. The fifth auction of the 2021 Summer Season, will be held on 11th May 2021, in Port Elizabeth. So reports Etienne Bezuidenhout, OVK Mohair Manager.

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer