NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S2103_2021

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S2103_2021

geplaas op Wo., 17 Mrt. 2021

OVK Bins het ook weereens die top binprys van die dag behaal / OVK Bins once again achieved the top bin price of the day

MARKANALISE

Die derde Sybokhaarveiling van die 2021 Somer seisoen het goed verloop met goeie mededinging tussen al die kopershuise. Kleinbokkiehaar styg met 16.2% met `n markaanwyser van R659.64/kg en 97.5% is verkoop; jongbokhaar styg met 6.9% met `n markaanwyser van R430.80/kg en `n verkoopspersentasie van 100%. Grootbokhaar styg met 17.6% met `n markaanwyser van R307.40/kg en 99% is verkoop. Dit het die totale verkope op 97.3% te staan gebring met`n markaanwyser van R401.39/kg wat 14.7% beter is. OVK Bins het ook weereens die top binprys van die dag behaal met 'n prys van R819.10 vir n baal BSFFK.

Die beste prys van die dag het gegaan aan Zeekoegat Trust van Aberdeen teen R848.00/kg vir ‘n baaltjie Somer Kleinbokkiehaar! Hierdie baal super styl haar het 24 mikron getoets met ‘n skoonopbrengs van 92.4%. Suedwolle was die koper.

MARKVOORUITSIGTE

Die vooruitsig vir die komende seisoen is dat die saadpryse steeds onder druk sal wees en dat jong bokhaar en fyner tipes (alle fyn tipes) goeie aandag sal geniet, en dat pryse op huidige vlakke sywaarts behoort te verhandel.

Die vierde veiling van die 2021-somer seisoen word op 13 April 2021 in Port Elizabeth gehou. So berig Etienne Bezuidenhout, OVK Sybokhaarbestuurder.

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings.  Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

MARKET ANALYSIS

The third Mohair auction of the 2021 Summer season went well with good competition between all the buyers. Goat hair increased by 16.2% with a market indicator of R659.64 / kg and 97.5% was sold; young goat hair increased by 6.9% with a market indicator of R430.80 / kg and a sales percentage of 100%. Adult mohair increased by 17.6% with a market indicator of R307.40 / kg and 99% was sold. This brought the total sales to 97.3% with a market indicator of R401.39 / kg which is 14.7% better. OVK Bins once again achieved the top bin price of the day with a price of R819.10 for a bale of BSFFK.

The best price of the day went to Zeekoegat Trust from Aberdeen at R848.00 / kg for a bale of Summer Kid Hair! This bale of super style hair tested 24 microns with a clean yield of 92.4%. Suedwolle was the buyer.

MARKET OUTLOOK

The outlook for the coming season is that seed-price prices will continue to be under pressure and that young goat hair and finer types (all fine types) will receive good attention, and that prices at current levels should trade sideways.

The fourth auction of the 2021 Summer Season, will be held on April 13, 2021, in Port Elizabeth. So reports Etienne Bezuidenhout, OVK Mohair Manager.

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer