NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S2102_2021

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT S2102_2021

geplaas op Di., 02 Mrt. 2021

Kleinbokkiehaar styg met 12.5% / Kid mohair increased by 12.5%.

MARKANALISE

Die tweede Sybokhaarveiling van die 2021 Somer seisoen het goed verloop met goeie mededinging tussen al die kopershuise. Kleinbokkiehaar styg met 12.5% met `n markaanwyser van R567.65/kg en 100% is verkoop; jongbokhaar daal met 3.5% met `n markaanwyser van R403.11/kg en `n verkoopspersentasie van 94.5%. Grootbokhaar styg met 8.2% met `n markaanwyser van R261.32/kg en 91.6% is verkoop. Dit het die totale verkope op 91.2% te staan gebring met `n markaanwyser van R349.97/kg wat 6.5% beter is. OVK Bins het ook weereens die top bin prys van die dag behaal met R734.10 vir 'n baal BSFFK.

Die beste prys van die dag het gegaan aan DH Schoeman van Oudtshoorn teen R774.10/kg vir ‘n baaltjie Somer Kleinbokkiehaar! Hierdie baal super styl haar het 22.7 mikron getoets met ‘n skoonopbrengs van 91.5%. Samil was die koper.

MARKVOORUITSIGTE

Die vooruitsig vir die komende seisoen, is dat die pryse van saad-tipe haar steeds onder druk gaan verkeer en dat jongbokhaar en fyner tipes (al die fyn tipes) goeie aandag gaan geniet, en dat pryse op die huidige vlakke, sywaarts behoort te verhandel.

Die derde veiling van die 2021 Somerseisoen, S2103, word die 16de Maart 2021 in Port Elizabeth aangebied. So berig Etienne Bezuidenhout, OVK Sybokhaarbestuurder.

OVK  bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook  produksielenings.  Skakel gerus die OVK  Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting.  Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark  deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar  boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark  word.


MARKET ANALYSIS

The second Mohair auction of the 2021 Summer season went well with good competition between all the buyers' houses. Kid mohair increased by 12.5% with a market indicator of R567.65 / kg and 100% was sold; young mohair decreased by 3.5% with a market indicator of R403.11 / kg and a sales percentage of 94.5%, adult mohair increased by 8.2% with a market indicator of R261.32 / kg and 91.6% was sold, bringing the total sales to 91.2% with a market indicator of R349.97 / kg which is 6.5% better. OVK Bins also once again achieved the top bin price of the day with R734.10 for a bale of BSFFK.

The best prize of the day went to DH Schoeman from Oudtshoorn at R774.10 / kg for a bale of Summer Kid Hair! This bale of super style hair tested 22.7 microns with a clean yield of 91.5%. Samil was the buyer.

MARKET OUTLOOK

The prospect for the coming season is that the prices of seed-type will still be under pressure and that young goat hair and finer types (all the fine types) will receive good attention, and that the prices at the current levels, should be sideways.

The third auction of the 2021 Summer Season, S2103, will be held in Port Elizabeth on 16 March 2021. So reported by Etienne Bezuidenhout, OVK Mohair Manager.

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer