NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CA09_2020

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CA09_2020

geplaas op Wo., 14 Okt. 2020

Beide die Suid-Afrikaanse en Australiese wolmarkte het beter presteer / Both the South African and Australian wool markets improved

MARKANALISE

Die 9de wolveiling van die 2020/21 wolseisoen het hierdie week, op 14 Oktober plaasgevind. Die Cape Wools Merino aanwyser het met 8.6% gestyg teenoor die vorige veiling en teen 'n skoonprys van R146.32/kg gesluit. Die Australiese EMI het met 9.3% versterk teenoor die vorige veiling. Die Rand het, ooreenstemmende tyd van die vorige veiling, 0.6% sterker verhandel teen die VSA Dollar en 0.8% versterk teenoor die Euro. Die grootste styging van 9.7%, was in die 22 mikron segment. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur G.Modiano SA, Lempriere SA en Stucken & Co. Daar is in totaal 7642 bale aangebied, waarvan 93.9% verkoop is.

Op die OVK veiling is 2417 bale aangebied waarvan 83.4% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R165.00/kg, is behaal vir ‘n 1 baal lot AAFY van 15.8 mikron, uit die skeersel van die Diereproduksie Navorsing Trust, Caledon. Die koper was Standard Wool SA. Baie geluk met hierdie prestasie!

VOORUITSIGTE

Die week se styging kan toegeskryf word aan die versterking van die Australiese mark en die hoër aanvraag vanuit China vir beter Merino wol, wat tot 'n hoogs kompeterende mark gelei het. Die vooruitsig op die kort tot medium termyn, is dat die vraag uit China kan toeneem, vanweë stimulasie in die ekonomie na die Covid-19 pandemie. Wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is 5.1% laer vergeleke die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen.

Volhoubaar gesertifiseerde (RWS), goeie kwaliteit Merinowol, het weereens goeie aandag geniet op die veiling en gesorg vir gesonde kompetisie tussen kopers.  Produsente kan gerus kennis neem hiervan en ook aanvaar dat dit 'n toekomsneiging is wat gekom het om te bly. Skakel gerus met OVK om u by te staan in die sertifiseringsproses. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 21 Oktober, waar sowat 6268 bale aangebied sal word.

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

 

MARKET ANALYSES

The 9th wool auction of the 2020/21 season took place this week on 14 October. The Cape Wools Merino indicator traded 8.6% higher, compared to the previous sale and closed at a clean price of R146.32/kg. The Australian EMI also increased by 9.3%, compared to the previous sale. Compared to the rate of the previous sale, the Rand traded 0.6% stronger against the US Dollar and 0.8% stronger to the Euro. The largest increase this week, of 9.7%, was in the 22 micron segment. Standard Wool SA was the major buyer on the auction this week, followed by G.Modiano SA, Lempriere SA and Stucken & Co. A total of 7642 bales were on offer, of which 93.9% was sold.

On the OVK auction 2417 bales were offered, of which 83.4% was sold. The highest price on the OVK auction, of R165.00/kg, was achieved for a 1 bale lot AAFY of 15.8 microns, from the clip of the Diereproduksie Navorsing Trust, Caledon. The buyer was Standard Wool SA. Congratulations on this achievement! 

FORECAST

This week's increase can be attributed to the stronger Australian market and the increased demand from China for better Merino wool, resulting in a highly competitive market. The expectations for the short to medium term, is that demand from China might increase because of the stimulation of their economy after the Covid-19 pandemic. The receival of wool in the brokers’ stores this week is 5.1% lower, compared to the same time of the previous season.

Sustainable certified (RWS), good quality Merino wool, was in high demand on the auction and enjoyed healthy competition amongst the buyers. Producers have to take note of this and also accept that this is a future trend which has come to stay. We invite farmers to contact OVK for assistance in the certification process. The next wool auction is scheduled for 21 October where 6268 bales will be on offer.

.OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer