OVK BESTUURSKOMITEE

LEES MEER OOR ONS BESTUURSKOMITEE
Mev Mariëtte Claasen
Mev Mariëtte Claasen

Bestuurder: Menslike Hulpbronne

Telefoon: 051 923 4799

Selfoon: 066 476 6848

E-pos: mariettec@ovk.co.za

Mnr Pieter de Wet
Mnr Pieter de Wet

Bestuurder Aankope en Krediteure

Tel nr: 051 923 4570

Sell nr: 082 377 4595

E-pos: pieterdw@ovk.co.za

Mnr Martin Ehlers
Mnr Martin Ehlers

Bestuurder: Kliëntefinansiering

Tel: 051 923 4519

Selfoon; 082 049 9634

E-pos: martine@ovk.co.za

Mnr Louis Fourie
Mnr Louis Fourie

Bestuurder: Handel Meganisasie en Brandstof: Wesstreek

 Verantwoordelik vir: Britstown, Edenburg, Fauresmith, Hopetown, Koffiefontein, Oranjerivier, Petrusville, Prieska, Reddersburg, Rietrivier, Strydenburg & Trompsburg

Telefoon: 053 203 9200

Selfoon:  082 823 0223

E-Pos: louisf@ovk.co.za

Streek: Wes

Stad/Dorp: Hopetown


Mnr Frans Hugo
Mnr Frans Hugo

Bestuurder: Vesel Verkryging Suid- en Wes Kaap

Suid- en Wes Kaap

Selfoon: 082 854 9468

E-Pos : fdhugo@cmw.co.za Mnr Armandt Horne
Mnr Armandt Horne

Bestuurder: Handel, Meganisasie & Brandstof (Suidstreek)

Verantwoordelik vir:
Colesberg, Cradock, Graaff- Reinett, Hofmeyr, Middelburg, Mortimer, Port Elizabeth, Queenstown, Somerset-Oos, Steynsburg, Tarkastad & Willowmore

Telefoon: 048 881 3484
Selfoon: 083 281 1133
E-Pos: armandth@ovk.co.za
Streek: Suid
Stad / Dorp: CradockMnr Anton Jordaan
Mnr Anton Jordaan

Bestuurder: Versekering

Telefoon: 051 923 4567
Selfoon: 071 554 8439
E-pos: antonj@ovk.co.za


Mnr Tink Strydom
Mnr Tink Strydom

Bestuurder: Veselverkryging Oos

Telefoon: 041 4067500

Selfoon: 082 555 1199

E-Pos: tinks@ovk.co.za


Mnr Henk van der Westhuizen
Mnr Henk van der Westhuizen

Bedryfsbestuurder: Graan


Telefoon: 051 051-0111592

Selfoon: 084 951 1881

E-Pos: henkvdw@ovk.co.za


Mnr Heinrich Victor
Mnr Heinrich Victor

Operasionele Bestuurder: Vesel Port Elizabeth

Telefoon: 041 406 7500

Selfoon: 066 222 8002

E-pos: heinrichv@ovk.co.za


Mnr Izak Marais
Mnr Izak Marais

Bestuurder : Handel Sentraal

Verantwoordelik vir : Aliwal-Noord/North, Barkly-Oos/ East, Bethulie, Boesmanskop, Burgersdorp, Dewetsdorp, Dordrecht, Elliot, Jamestown, Lady Grey, Molteno, Rouxville, Smithfield, Wepener & Zastron


Telefoon: 051 653 1855

Selfoon: 082 377 2814

E-Pos: izakm@ovk.co.za

Streek: Sentraal

Stad/Dorp: BurgersdorpMnr Hannes Michau
Mnr Hannes Michau

Bestuurder:  Handel en Brandstof - Noordstreek 


Verantwoordelik vir :  Arlington, Brandfort, Clocolan, Excelsior, Ficksburg, Fouriesburg, Hobhouse, Ladybrand, Paul Roux, Rosendal, Senekal, Steynrus,Tweespruit, Ventersburg, Verkeerdevlei & Winburg.


Telefoon:  051 933 7662

Selfoon:  082 826 1600

Email: hannesm@ovk.co.za


Mnr Dennis van Vreden
Mnr Dennis van Vreden

Bestuurder: Menslike Hulpbronne en Opleiding


Telefoon: 051 923 4580

Selfoon: 082 823 0221

E-Pos: dennisvv@ovk.co.za


Mnr Heinrich Roos
Mnr Heinrich Roos

Bestuurder: Meulens

Telefoon: 051 923 4500

Selfoon: 083 878 3160

E-Pos: heinrichr@ovk.co.zaMe Hester Maree
Me Hester Maree

Bestuurder: Finansies

Telefoon: 051 923 1733
E-pos: hesterm@ovk.co.za
Mnr Chris Serfontein
Mnr Chris Serfontein

Bestuurder:
Interne Oudit

Telefoon: 051 923 4537
Selfoon: 082 785 9094
E-Pos: rudolphl@ovk.co.za


Mnr Rudolph Laubscher
Mnr Rudolph Laubscher

Bestuurder: Interne Oudit & Inligtingstegnologie


Telefoon: 051 923 4537

Selfoon: 082 785 9094

E-Pos: rudolphl@ovk.co.za


Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus September 2019
OVK Nuus September 2019
Adverteer Hier Lees Meer