OVK DIREKTEURE

LEES MEER OOR ONS DIREKTEURE
Mnr Chris Bender
Mnr Chris Bender

Voorsitter van Direksie & Lid van Dagbestuur

Wyk 3:
Clocolan & Marquard

Mnr Joël le Roux
Mnr Joël le Roux

Vise-Voorsitter van Direksie, Lid van Dagbestuur

Wyk 13 - Douglas, Hopetown, Jacobsdal, Rietrivier, Oranjerivier Silo & Prieska

Mnr Stéfan Oberholzer
Mnr Stéfan Oberholzer

Besturende Direkteur

Mnr Johan Scheepers
Mnr Johan Scheepers

Direkteur

Wyk 1 - Fouriesburg, Frankfort, Paul Roux & Steynsrus


Mnr Jacques Moll
Mnr Jacques Moll

Direkteur - Lid van Dagbestuur

Wyk 2 - Arlington, Ficksburg, Rosendal,Senekal & Ventersburg


Mnr Frans Nel
Mnr Frans Nel

Direkteur 

Wyk 4 - Bloemfontein, Excelsior, Tweespruit, Thaba'Nchu, Verkeerdevlei, Westminster & Winburg


Mnr Quentin de Bruyn
Mnr Quentin de Bruyn

Direkteur

Wyk 5 - Hobhouse, Ladybrand, Marseilles & Modderpoort


Mnr Hansie Swanepoel
Mnr Hansie Swanepoel

Direkteur

Wyk 6 - Bethulie, Boesmanskop, Dewetsdorp, Edenburg, Fauresmith, Reddersburg, Rouxville, Smithfield, Trompsburg, Van Stadensrus, Wepener & Zastron


Mnr Mike Dobrowsky
Mnr Mike Dobrowsky

Direkteur, Lid van Oudit- en Risikokomitee, Lid van Sosiale en Etiesekomitee

Wyk 7 - Aliwal North, Barkly-Oos, Burgersdorp, Dordrecht, Elliot, Indwe, Jamestown, Lady Grey, Maclear, Molteno, Queenstown, Rhodes, Ugie


Mnr Freddie van Zyl
Mnr Freddie van Zyl

Direkteur, 

Wyk 8 - Colesberg, Cradock, Graaff-Reinet, Hofmeyer, Middelburg, Mortimer, Noupoort, Steynsburg, Venterstad & Willowmore


Mnr Wynand du Toit
Mnr Wynand du Toit

Direkteur:

Wyk 9 – Beaufort Wes, Bredasdorp, Caledon, Calvinia, Hopefield, Laingsburg, Malmesbury, Moreesburg, Mosselbaai, Oudtshoorn, Piketberg, Porterville, Riversdal, Riviersonderend, Springbok, Sutherland, Swellendam, Worcester.


Mnr Franz Terblanche
Mnr Franz Terblanche

Direkteur, Lid van die Oudit en Risikokomitee, Lid van die Sosiale en Etiese Komitee

Wyk 11 - Britstown, Hopetown- Suid, Prieska, Strydenburg


Mnr Fanie Botha
Mnr Fanie Botha

Direkteur, 

Wyk 12 - Koffiefontein, Luckhoff, Orania, Petrusville, De Aar & Vanderkloof

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus September 2019
OVK Nuus September 2019
Adverteer Hier Lees Meer